Kurumsal Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

Kısa Dönem Kiralama Portalı Kullanım Koşulları İşbu Kısa Dönem Kiralama Portalı Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), BAYTİİ Web Sitesi’nin ve uygulamasının kısa dönem kiralama portalının (“Kiralama Portalı”) kullanımıyla ilgili kuralları açıklar. Kiralama Portalı’nın sahibi Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Blv. Concepta Plaza Apt. No91/1/39 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim BAYTİİ GAYRİMENKUL İNŞAAT VE GENEL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "BAYTİİ" olarak anılacaktır)’dir. Kiralama Portalı’nda sunulan ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen hizmetler, BAYTİİ tarafından sağlanmaktadır. Bireysel ve Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Baytii.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Tarafınızca web sitesine erişim sağlanması işbu Kullanım Koşulları’nı bütünüyle kabul ettiğinizi varsayar. Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız, BAYTİİ web sayfasını ve uygulamasını kullanmayınız. Kullanım Koşulları, BAYTİİ ve Üye arasındaki Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak okunmalıdır. Üye olan ve Kiralama Portalı’nı kullanmak isteyen Kullanıcılar, BAYTİİ’nin Üyelik Sözleşme’si ekleri ile de bağlı olup, BAYTİİ web sitesini veya uygulamasını kullanmak tüm bu kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

1. Tanımlar

“Portal”: www.Baytii.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “BAYTİİ”nin hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar. ‘’Ziyaretçi’’: Portala erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. “Üye”: Portal’da hesap oluşturan, ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Bireysel ya da Kurumsal Üye. “Kiralama Portalı”: BAYTİİ’nin kısa dönem kiralama yapılma hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulama bölümü. “Ev Sahibi Üye”: Kısa dönem kiralama hizmeti sunan Üyelere "Ev Sahibi Üye” ya da kısaca “Ev Sahibi” denilir. Ev Sahipleri konaklama ("Konaklamalar"), etkinlikler, geziler ve çeşitli seyahat ve diğer hizmetler (topluca "Ev Sahibi Hizmetleri") sunar. “Konuk Üye”: Üyelik işlemini tamamlamış, kısa dönem kiralama hizmetinden yararlanmak isteyen Üyelere “Konuk Üye ” ya da kısaca “Konuk” denilir. Konuklar BAYTİİ üzerinden Ev Sahipleri ile görüşebilir, mesajlaşabilir ve Ev Sahibi Hizmetleri’nden yararlanabilir. “Mülk”: Ev Sahibi Üye’nin Kısa Dönemli Kiralama Hizmeti sağladığı, mülkiyeti kendisine ait olan veya alt kira hak ve yetkisinin oldu daire veya ev. “Kısa Dönem Kiralama Hizmeti”: Konuk Üye’nin, Ev Sahibi Üye’nin Mülk’ünde Kısa Dönemli kiralama işlemi yapması sonucu konaklaması. “Ev Sahibi Hizmetleri”: Ev Sahibi Üye’nin Konuk Üye’yi Mülk’ünde belirli süre konaklama imkanı sağlaması.

2. Taraflar Arasındaki İlişki

2.1 Üye, Kullanım Koşulları’nda tarif edilen kısa süreli kiralama yapmamak ve yetkisine sahip olduğunu ve bunu yapmak için gerekli bütün onayları aldığını kabul ve taahhüt eder. 2.2 Taraflar arasında bağımsız yüklenici ilişkisi olacaktır. Bu Hükümler ve Koşullardaki açık veya zımni hiçbir ifade bağımsız yüklenici ilişkisi dışında; ortaklık, ortak girişim, istihdam, imtiyaz ilişkisi kurmayacaktır. 2.3 Taraflar’ın her biri, Kullanım Koşulları kapsamında sunulan Hizmetlerin profesyonel nitelikte olduğunu ve normal kişisel tüketim için kaynak olarak kabul edilmediğini kabul eder. Her bir taraf, Kullanım Koşulları’nın uygulanması ve yerine getirilmesinden doğacak olan vergileri, ücretleri, sosyal güvenlik katkıları ve masraflarını kendilerine ait olan kısmını üstlenecek ve ödeyecektir.

3. Hizmetler’in Sağlanması

3.1 BAYTİİ, Üyelerin içerik, mesaj, materyal, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, video, grafik veya diğer öğeleri veya materyalleri oluşturabileceği, yayınlayabileceği veya depolayabileceği etkileşimli alanları sağlar. Bu tür etkileşimli alanları ve kısaca Kiralama Portalını kullanımınızdan yalnızca Üyeler sorumludur. BAYTİİ, Konuk ile Ev Sahibi arasında oluşan kısa dönem kiralama anlaşmasından doğabilecek hiçbir uyuşmazlığın tarafı değildir. 3.2 Konuğun ve Ev Sahibinin uyması gereken yasal yükümlülüklerden yalnızca kendileri sorumludur. 3.3 BAYTİİ, Geçerli bir Hizmet rezervasyonunun alınması üzerine, BAYTİİ’nin makul özeni göstererek gerçekleştireceği seçili Hizmetleri Üyeye sunmayı kabul eder. 3.4 BAYTİİ, icra edilen herhangi bir hizmet için mail yoluyla destek@BAYTİİ.com adresine başvurulması halinde makbuz sağlayacaktır. 3.5 Hizmet rezervasyonunun geçerli olması için, Üye tarafından Hizmet talebinin en az 48 saat önce BAYTİİ’ye iletilmesi gerekmektedir. 3.6 Taraflar, BAYTİİ’nin yukarıda belirtilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlamak için alt yüklenicileri işe alma hakkına sahip olduğunu ve üçüncü taraflarla yapılacak olan şart ve anlaşmaların işbu anlaşmaya ek olarak uygulanacağını kabul eder. 3.7 İş bu sözleşme başlangıç tarihi konaklama başlangıç tarihidir. Sözleşme bitiş tarihi ise konaklama bitiş tarihidir. Konaklama bitiş tarihi itibari ile sözleşme sona erer ve yenilenmez.

4. Üye Yükümlülükleri

4.1 Mülkün bulunduğu yerdeki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal yönergelerle birlikte resmi olarak kabul edilen kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan kurallara uygunluğuyla birlikte, durumu emniyeti ve güvenliğinden Ev Sahibi tek başına sorumludur. 4.2 Ev Sahibi, Kullanım Koşulları’nda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, BAYTİİ çalışanları ve gerektiğinde BAYTİİ tarafından istihdam edilen üçüncü şahıslar ile iş birliği yapmak, özenli bir şekilde irtibat kurmak ve Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan diğer girişimlerde bulunmak hususlarında tek başına sorumludur. 4.3 Ev Sahibi, hizmetlerin sunulacağı zamanda Konuğun mülke erişimini sağlamakla tek başına yükümlüdür. 4.4 Ev Sahibi, BAYTİİ’ye web sitesinde gösterilen fiyatlardan Üye’ye sunulan Hizmetler için, tercih ettiği bankamatik veya kredi kartından yapılacak tahsilata izin vermekle yükümlüdür. 4.5 Konaklama ücreti süresi bedelince peşin olarak tahsil edilecek olup bu ücreti ödemeden konut teslimi yapılmayacaktır. 4.6. Ev Sahibi, tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izin, lisans ve ruhsatlara haiz olduğunu; kısa süreli kiralamaya ilişkin esaslar çerçevesinde talep edilen tüm şartları yerine getireceğini; kısa süreli kiralama ve bu kapsamda elde ettiği gelirlere ilişkin olarak tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve BAYTİİ’nin bu kapsamda herhangi bir zarara uğraması halinde derhal rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. Hizmet Ücretlendirmesi

5.1 Kısa Dönem Kiralama Hizmetleri’nde hizmet bedeli Konuk Üye tarafından BAYTİİ'ye ödenir. BAYTİİ, Konuk Üye’nin konaklama başlangıç tarihinden 1 ay sonra banka aracılığıyla Ev Sahibi Üyeye hizmet bedelini transfer eder. 5.2 Ev Sahibi’nin, Hizmet rezervasyonu yaptıran Konuğun Mülke erişme imkânını sağlamaması nedeniyle ve BAYTİİ’nin de Mülke erişemediği durumlarda söz konusu Hizmetlerin tam olarak yerine getirilmemiş sayılacağını kabul eder. 5.3 Kısa süreli kiralamalarda, birkaç gün için rezervasyon yapıldığında Konuk Üye’nin ödeyeceği toplam tutar için aşağıdaki indirim oranları uygulanır. Bu indirimler ihtiyari değildir. Ev Sahibi Üye Kısa Dönem Kiralama Politikasını kabul ederek bu oranlarda indirim uygulayacağını kabul eder. Ev Sahibi sadece günlük kirayı belirler ve belirli gün sayısı seçildiğinde indirimler otomatik olarak uygulanır. Buna göre 14 günden fazla konaklamalarda toplam fiyattan %5, 30 günden fazla konaklamalarda toplam fiyat üzerinden %10, 60 günden fazla konaklamalarda toplam fiyat üzerinden %20 indirim yapılacaktır. 5.4 BAYTİİ, kendi kusuru nedeniyle Hizmetleri sağlayamadığı takdirde, Üyeye Hizmet Ücretini iade edecektir. BAYTİİ, sadece İptal Politikası kapsamında ücret iadesi yapacaktır.

6. İptal Politikası

6.1 Konuk Üye, kısa dönem kiralama rezervasyonunu konaklama başlangıç tarihinden en az 30 gün önce iptal ederse tam para iadesi alır. Ayrıca Konuk Üye, konaklama başlangıç tarihine en az 14 gün kalması durumunda rezervasyonunu yaptıktan sonraki 48 saat içinde iptal ederse bu durumda da tam para iadesi alır. Konuk Üye, rezervasyonunu konaklama başlangıç tarihinden 7 ila 30 gün öncesine kadar iptal ederse bu durumda tüm geceler için toplam tutarın %50’sini iade alabilir. Konuk Üyenin rezervasyonunu konaklama başlangıç tarihine 7 günden az bir süre kala iptal edilirse bu durumda geri ödeme yapılmaz.

7. Komisyon

7.1 BAYTİİ, kısa dönem kiralama hizmetinde Ev Sahibinin belirlediği kira bedeline yasal KDV oranı eklendikten sonra hesaplanacak tutarın %10'u oranında ''Komisyon'' alacaktır. BAYTİİ, komisyon oranını güncelleme hakkını saklı tutar.

8. Yükümlülüklerin sınırlamaları

8.1 Üye, BAYTİİ’nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, web sitesinin kullanımını veya herhangi bir hesabın BAYTİİ’nin web sayfasına erişimini engelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. BAYTİİ web sitesi, cep uygulaması vb. erişim kanallarını sürekli erişim sağlamaya uygun tuttuğu halde zaman zaman erişim sorunları yaşanabilir. Üye, BAYTİİ’nin kontrolünde (örn. Rutin bakım) ve BAYTİİ’nin kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle web sitesi erişimi veya hesabına erişiminin sağlanamayabileceğini kabul eder. Bu kesintilerin neden olduğu herhangi bir hasar veya kayıp için BAYTİİ sorumlu tutulamaz. 8.2 Ev Sahibi Üye, Ev Sahipliği yapabilmek için gerekli olan tüm yasal yükümlülüklerinden kendisi sorumludur. 8.3 Üye, yukarıda belirtilen Üyenin yükümlülükleri fıkrasının ihlali sonucunda ortaya çıkan masraflardan, yükümlülüklerden, zararlardan, davalardan, eylemlerden, hükümet prosedürlerinden, vergi, ceza veya faiz, yasal masraflardan ve diğer masraflardan, BAYTİİ’yi sorumlu tutamaz. 8.4 Kayıtlı Üyeler, hesaplarından ve oturum açma bilgilerinden tek başına sorumludur ve bu nedenle, BAYTİİ’yi hesaplarının yanlış yönlendirilmiş veya hileli kullanımıyla ilgili doğabilecek herhangi bir problemlerden sorumlu tutamazlar. 8.5 Taraflar, kontrolleri dışında meydana gelecek grevler, lokavtlar, isyanlar, savaş fiilleri, salgınlar bu Hüküm ve Koşulların kabulünden sonra ilan edilecek OHAL, yangın, deprem, salgın hastalık ve diğer mücbir sebepler nedeniyle sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihmal etmek veya yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır. 8.6 Mücbir sebepler dolayısıyla yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraflar: diğer Tarafı yazılı olarak derhal haberdar etmeli ve mücbir sebeple ilgili tam bir bilgi vermeli ve oluşan durumun üstesinden gelmek için gerekli olan süreyi tahmin etmelidir. Tarafların kaybını en aza indirmek için gerekli girişimlerde bulunmalı ve yükümlülüklerini mümkün olduğu kadar sürdürmeye devam etmelidir. 8.7 Taşeron veya üçüncü tarafların gerçekleştirdiği herhangi bir eylemden dolayı BAYTİİ sorumlu tutulamaz.

9. Bildirim

9.1 Bu anlaşma ile ilgili yazılı bildirimler destek@BAYTİİ.com adresine gönderilmelidir.

## 10. Fesih

10.1 Hükümler ve Koşullar tarafından belirlenen sözleşme ilişkisi, Üye tarafından uygulama üzerindeki İptal kısmından İptal Politikasına uygun bir şekilde veya e-posta yoluyla destek@BAYTİİ.com adresine yapılacak yazılı bir tebligatla feshedilebilir.
10.2 BAYTİİ, Üyenin hesabını silerek Hizmetlerin sunulmasını reddetme veya herhangi bir sebepten dolayı Üyelik Sözleşmesi’ni tazminatsız ve bildirimsiz feshetme hakkını saklı tutar.

11. Uyuşmazlık

11.1 Bu Şartlar ve Koşullar ile bağlantılı olarak Üye ile BAYTİİ arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde, Taraflardan herhangi biri, uyuşmazlığın ayrıntılarını içeren bir bildirimle ihtilafın diğer tarafını haberdar edecektir.
11.2 Bir anlaşmazlığa yol açan herhangi bir durumu fark eden Taraf, diğer Tarafa bildirimde bulunur. İhbar üzerine, diğer Taraf, anlaşmazlığı on iş günü içinde çözecektir.
11.3 Taraflardan herhangi biri, bu başlıkta belirtilen kurallara uymaksızın ihtilafı mahkemeye taşıyamaz.
11.4 Taraflar arasındaki bir anlaşmazlığın varlığı, bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen yükümlülükleri geçersiz kılmaz.
11.5 BAYTII, Ev Sahibi ile Konuk arasında çıkan uyuşmazlıkların bir tarafı olmayıp, bu uyuşmazlıklar nedeniyle uğradığı zararlardan dolayı rücu hakkını saklı tutar. Ev Sahibi ya da Konuk uğradığı zararları, BAYTİİ’nin kusuru olmadığı müddetçe, BAYTİİ’ye rücu edemez.

12. Değişiklikler

12.1 BAYTİİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nı uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu KullanımKoşulları’nın değişen hükümleri, Portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İKullanım Koşulları, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
12.2 Yasalara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ya da diğer Yasal belgelere yapılan atıflar söz konusu metinlerin zaman içerisinde tadil edilmesi veya değiştirilmesi halinde güncellenmiş sayılır.

13. Bölünebilirlik

13.1 Kullanım Koşulları’nda yazılı hükümlerden herhangi birinin geçersiz ve uygulanamaz olması halinde, geri kalan hükümler Taraflar’ın amacını gerçekleştirmelerini sağlayacak en iyi şekilde yorumlanacaktır.

14. Hukuki Bildirim

14.1 Kullanım Koşulları’nı kabul eden taraflar söz konusu Koşulların makul ve adil olduğunu kabul eder. Taraflar, Kullanım Koşulları’nı ve doğurabilecekleri etkileri tamamıyla anladıklarını, gerekli durumlarda bağımsız hukuki tavsiye alabileceklerini kabul eder.

15. Feragat

15.1 BAYTİİ tarafından herhangi bir sebeple Kullanım Koşulları’ndan feragat edilmesi, başka durum ve koşullar için örnek teşkil etmez. BAYTİİ, tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yazılıp imzalanan bildirimler dışındaki feragat bildirimleri BAYTİİ’nin aleyhine yorumlanamaz.

16. Geçerli Kanun ve Yargılama

16.1 Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan eylem, işlem ve davalarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.